Liedjes zingen

Liedjes zingen is hartstikke leuk om samen met je kind te doen! Het zorgt voor gezelligheid en verbondenheid. Samen liedjes zingen is goed voor de taalontwikkeling van je kind. Jonge kinderen vinden herhaling van liedjes prettig, ze herkennen het en na verloop van tijd kunnen ze op hun eigen manier meedoen. Daarnaast kun je tijdens het zingen bewegen en gebaren maken wat ook de motorische ontwikkeling stimuleert.

Wat heb je nodig?

  • Je eigen stem
  • eventueel een liedjesboekje
  • eventueel toegang tot YouTube of Spotify

Voorbeeldliedje: ‘klap eens in je handjes’

Zing samen met je kind het liedje en maak verschillende bewegingen bij de tekst.

Klap eens in je handjes, blij, blij, blij = klappen

Op je boze bolletje allebei = twee handen op het hoofd

Twee handjes in de hoogte = armen omhoog

Twee handjes in de zij = twee armen in de zij

Zo varen de scheepjes voorbij = heen en weer wiegen met twee armen in de zij.

 

Bekijk het onderstaande filmpje ter inspiratie voor de bewegingen. https://www.youtube.com/watch?v=acShKVBBRnQ

Op YouTube en Spotify zijn volop kinderliedjes te vinden. Voor baby’s en peuters zijn korte liedjes die je zelf makkelijk kunt zingen het meest geschikt. (bv ‘visje visje’, ‘een koetje en een kalfje’, ‘poesje mauw’, ‘alle eendjes’). Samen het filmpje bekijken en beluisteren is natuurlijk leuk. Bij filmpjes zijn jonge kinderen echter vaak meer gericht op kijken dan op luisteren. Ook gaan voorgezongen liedjes vaak te snel voor jonge kinderen. Als je zelf zingt kun je je makkelijk aanpassen aan het tempo dat past bij jouw baby/dreumes. Zing daarom ook regelmatig zelf met uw kind zonder filmpje. Hoe goed of slecht u ook zingt baby’s en dreumesen horen heel graag uw eigen stem.

Baby

Zing het liedje en maak rustig verschillende bewegingen met je eigen armen. Je doet het dus eerst voor en bekijkt of je baby het leuk vindt. Probeer nu evt. rustig de armen van de baby mee te bewegen op het liedje, kijk goed of je baby het wel prettig vindt. Zo niet dan alleen zelf de bewegingen rustig maken.

Dreumes

Zing het liedje en doe de bewegingen voor. Je zult zien dat de dreumes de bewegingen probeert na te doen. Het gaat vooral om het plezier dat jullie hebben. De bewegingen van de dreumes zullen naar mate je het vaak herhaalt steeds beter worden.

Peuter

Een peuter zal ook proberen mee te zingen of te neuriën. De peuter probeert jouw bewegingen zo goed mogelijk na te doen en geniet van het samen zingen. Samen zingen stimuleert het zelfvertrouwen.

© copyright 2021 - Alle rechten voorbehouden