Binnen onze organisatie werken we met een kwaliteitsmanagementsysteem, waarin alle processen zijn vastgelegd in werkinstructies en protocollen.

Zo is onder andere ons veiligheids- en gezondheidsbeleid hierin terug te vinden, met onderwerpen als medisch handelen, omgaan met ziekte, risico inventarisatie, voeding, hygiëne, 4-ogen principe en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze protocollen zijn op aanvraag beschikbaar bij de leidinggevende van uw locatie. 

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden