Uitgangspunten babygroep

  • In de babygroepen staan vertrouwen en geborgenheid centraal. We vinden het belangrijk dat een kind zich prettig voelt op de groep.
  • We besteden veel aandacht aan emotionele en fysieke veiligheid.
  • De pedagogisch medewerker heeft een respectvolle benadering naar de kinderen. De interactie is warm en van hoogwaardige kwaliteit. 
  • De pedagogisch medewerker speelt in op de individuele behoefte van de baby. 

Ook als de baby ouder wordt en zich ontwikkelt tot dreumes, zorgen we voor een voldoende uitdagende en stimulerende omgeving. In onze inrichting, materiaalaanbod en activiteiten houden we rekening met de verschillende fases in de ontwikkeling van een kind in deze leeftijdsperiode. 

Deze ontwikkeling van het kind wordt,  in samenspraak met de ouders, nauwlettend gevolgd. 

Het is belangrijk dat ouders zich goed voelen bij de opvang. Dit heeft direct effect op het welbevinden van hun kind. Daarom besteden we veel aandacht aan het contact met ouders. We stemmen met ouders af, om zo goed mogelijk rekening te houden met het ritme en de behoefte van de baby.

In een babygroep worden kinderen opgevangen in de leeftijd van ongeveer 3 maanden tot ongeveer 24 maanden. De babygroepen worden geleid door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, die meerdere dagen in de week vast in de groep werken. Ons uitgangspunt is om de kinderen zoveel mogelijk in een eigen groepsruimte met een vaste pedagogisch medewerker op te vangen. Wat betreft de inzet van pedagogisch medewerkers houden we ons aan de wet en regelgeving van de beroepskracht-kind-ratio (BKR): het toegestane aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen in de groep.

Meer informatie over opvang in de babygroepen is te vinden in het informatieboekje van de opvanglocatie. Deze is te vinden via het tabblad locaties.

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden