Locatie Poldersprong

Contactgegevens

Oud Adeselaan 52
2375 XE Rijpwetering
Telefoonnummer 071-3318222
E-mail adres: poldersprong@kindkracht.nl

Voor contact met de leidinggevende kunt u dit algemene telefoonnummer of email adres van de locatie gebruiken. 
Wilt u contact met de pedagogisch medewerker op de groep van uw kind? Dan kunt u de betreffende groep direct bellen. Hieronder vindt u in het groepsoverzicht het mobiele telefoonnummer van de verschillende groepen.  

Klik hier voor informatie over de oudercommissie. 

Groepen

Locatie Poldersprong heeft drie kinderdagverblijf groepen en twee buitenschoolse opvang groepen.

Kinderdagverblijf

0-2 jarigen groep: 

Lammetjes                           06-42385345


2-4 jarigen groepen:

Ganzen (korte ochtend) 06-42385330
Geitjes                                  06-42385334


Meer informatie over de opvang in onze babygroepen en peutergroepen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Locatie Poldersprong verzorgt voor RKBS De Kinderbrug de buitenschoolse opvang. Kinderen worden in verschillende leeftijdsgroepen opgevangen.

Mussen (4-7 jarigen)          06-42385330
Grutto's (7+ jarigen) 06-42385321


Meer informatie over de buitenschoolse opvang vindt u hier.

Pedagogisch Coach

Wanneer kinderen opvallen in ontwikkeling of gedrag, is er de mogelijkheid om intern zorg en ondersteuning te ontvangen. Structureel zijn binnen Kindkracht hiervoor speciaal opgeleide pedagogisch coaches werkzaam. Meer informatie over de pedagogisch coach vindt u op deze pagina.
Marleen Stork (0-4 groepen) en Tamara Rietbroek (BSO) zijn als pedagogisch coaches werkzaam bij locatie Poldersprong:

Marleen Stork marleenstork@kindkracht.nl
06 - 39381147
Tamara Rietbroek tamararietbroek@kindkracht.nl
06 - 33003065

Informatieboekje

Via onderstaande link (klik op de afbeelding) kunt u het informatieboekje van locatie Poldersprong openen. In dit boekje is allerlei praktische informatie te lezen over de opvang en werkwijze bij Poldersprong. Dit locatieboekje is verbonden aan ons pedagogisch beleid. Meer informatie over ons pedagogisch beleid is te vinden onder de tab 'Kwaliteit'. 

Leidinggevende locatie Poldersprong

In het informatieboekje is te lezen welke pedagogisch medewerkers in de groepen werken. Naast de pedagogische medewerkers staan ook de leidinggevenden van de locatie Poldersprong altijd klaar om u of uw kind te helpen. Op de onderstaande foto kunt u zien wie de leidinggevende van locatie Poldersprong is.

Ticha van der Hoorn

Leidinggevende Poldersprong

E-mail sturen
© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden