Het 4 ogenprincipe gaat uit van het kunnen meekijken en –luisteren van een 2e volwassene in de dagelijkse praktijk. De wettelijke inzet van het 4 ogen principe is gericht op de 0-4 groepen van het kinderdagverblijf. Binnen Kindkracht 0/12 passen we het 4 ogen principe toe op alle opvangsoorten.

Openheid, transparantie en professionele sociale controle zijn voor ons altijd belangrijke onderwerpen geweest en zullen dat blijven. Deze vorm van preventie is niet nieuw voor ons, maar door de gebeurtenissen in de Amsterdamse zedenzaak en de wettelijke inzet van het 4 ogen principe verder verscherpt en vastgelegd.

Het 4 ogen principe gaat om het creëren en behouden van een open cultuur, waarbij zoveel mogelijk professioneel met elkaar meegekeken, –geluisterd en overlegd wordt, zodat de fysieke en emotionele veiligheid van onze kinderen gewaarborgd blijft. 

Voor iedere locatie is in overleg met de oudercommissie een document opgesteld, waarin wordt beschreven hoe we op die locatie omgaan met het 4 ogen principe:


 4 ogen principe locatie Poldersprong

 4 ogen principe locatie Spetters

 4 ogen principe locatie Zonnewijzer

 4 ogen principe locatie Grote Beer

 4 ogen principe locatie Beresterk

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden