Solliciteer via Whatsapp

Als BOL stagiaire werk je altijd naast gediplomeerde collega’s. Zij maken je wegwijs in het vak van pedagogisch medewerker. Je hebt een werkbegeleider, welke vaste aanspreekpunt op de werkvloer is. Met deze collega voer je regelmatig ontwikkelgesprekken. Samen bekijken jullie hoe je jezelf ontwikkelt, wat goed gaat en wat je leerdoelen zijn.

Wie zoeken wij?

Enthousiaste, gemotiveerde studenten met een open houding, gericht op reflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Wat bieden wij?

  • Een fijne en vaste werk- en leeromgeving in een enthousiast team
  • Een werkbegeleider die je wegwijs maakt bij de doelgroep waar je stage loopt en samen met jou in beeld brengt wat je leerdoelen zijn
  • Collega’s die kennis met je willen delen
  • Verschillende doelgroepen waar je stage kunt lopen; 0-2, 2-4, BSO 4-7, BSO 7-9 of BSO 9/10+ groep
  • Een stagevergoeding (voor zowel eerste, tweede als derde jaars PW studenten)
  • Wanneer we wederzijds enthousiast zijn is er mogelijkheid tot een invalcontract of na het behalen van je diploma een vast contract

Wil je meer weten over wat je kunt verwachten van Kindkracht 0/12 als werkgever? Klik dan hier.

Interesse om bij Kindkracht 0/12 stage te lopen?

Download dan hier het BPV sollicitatieformulier.

Mail het ingevulde formulier naar stage@kindkracht.nl, t.a.v. Ticha van der Hoorn. 

N.b. Ook voor vragen kun je mailen naar stage@kindkracht.nl.

Om een beeld te geven van je werk als pedagogisch medewerker bij de verschillende leeftijdsgroepen, volgt hieronder een korte beschrijving van de belangrijkste uitgangspunten van de babygroepen, peutergroepen en buitenschoolse opvang:

Pedagogisch medewerker op de babygroep (kinderen van 0-2 jaar)

In de babygroepen staan vertrouwen en geborgenheid centraal. Als pedagogisch medewerker ben je een belangrijke factor in het creëren van een ontspannen omgeving voor de kinderen. Jouw eigen rust en ontspanning heeft een direct positief effect op de kinderen.

We gebruiken babygebaren ter ondersteuning van gesproken taal.

Bij de babygroepen speel je als pedagogisch medewerker in op de individuele behoeften van het kind. Je hebt oog voor de signalen van een baby en past daar flexibel de zorg op aan.

Als een baby ouder wordt en zich ontwikkelt tot dreumes, pas je het aanbod hierop aan. Op die manier zorg je dat het kind in deze nieuwe fase van ontwikkeling weer opnieuw kan ontdekken en uitgedaagd wordt.

Contact met ouders is een belangrijk onderdeel van je werk. Je stemt met ouders af, om zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met het ritme en de behoefte van de baby. Ook bespreek je de ontwikkeling van het kind.

Pedagogisch medewerker op de peutergroep (kinderen van 2-4 jaar)

In de peutergroepen staat plezier in spel en ontwikkelen centraal. Als pedagogisch medewerker zorg je ervoor dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen voelen in de groep. Je ondersteunt kinderen in hun emoties en gevoelens en zorgt dat zij zich prettig voelen in de groep.

Vanuit deze veilige basis, stimuleer je kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling. We hebben voor deze ontwikkelingsstimulering het programma ‘Peuteropstap’ opgesteld. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over de peutergroepen. Je maakt activiteiten betekenisvol, door ze aan te bieden binnen een thema. Je sluit aan bij de belevingswereld van het kind; zowel wat betreft de inrichting van de groepsruimte, als wat betreft het aanbod van activiteiten. Als pedagogisch medewerker stel je zelf de themaplanning samen, met behulp van de computer database van DoenKids. Hierbij zorg je dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. 

Als pedagogisch medewerker creëer je een setting waarin kinderen in de groep sociale vaardigheden leren, zoals vriendschappen opbouwen, samen spelen en delen, omgaan met emoties en rekening houden met elkaar. 

Pedagogisch medewerker bij de buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar)

Bij de buitenschoolse opvang leren kinderen spelen in groepsverband en omgaan met anderen en zichzelf. Als pedagogisch medewerker ondersteun je de kinderen in deze belangrijke sociaal-emotionele ontwikkeling.

Na een schooldag is er bij de buitenschoolse opvang tijd voor ontspanning en (vrij) spel. Als pedagogisch medewerker zorg je voor een uitdagende en inspirerende speelomgeving voor de kinderen met een breed aanbod aan speelmaterialen.

Daarnaast zorg je voor een gevarieerd activiteiten aanbod. Met daarin een goede mix tussen creatieve activiteiten, expressie, natuuractiviteiten, culturele activiteiten, techniek, sport en beweging en koken. We vinden het belangrijk dat de kinderen mee kunnen beslissen over hun vrije tijd bij de BSO. De kinderen zijn vrij om te beslissen of zij aan een activiteit deel willen nemen. Maar als pedagogisch medewerker enthousiasmeer je de kinderen natuurlijk wel om nieuwe activiteiten uit te proberen.

Je bent gericht op de behoeften en wensen van de kinderen in je groep. En bent flexibel in het aanpassen van je planning als de groep daarom vraagt.

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden