Uitgangspunten BSO

De buitenschoolse opvang heeft als belangrijk uitgangspunt dat het de vrije tijd van de kinderen is. Na een schooldag is er bij de BSO tijd voor ontspanning en vrij spel. De BSO biedt een uitdagende, inspirerende speelomgeving voor kinderen. 

De inrichting van de ruimte daagt uit tot spel. De ruimte is zo ingericht, dat kinderen zelf de materialen en het speelgoed kunnen pakken waar ze mee willen spelen. Er zijn actieve hoeken, maar ook rustplekken gecreëerd. We streven naar een sfeer van huiselijkheid en gezelligheid.

Naast de mogelijkheid tot kwalitatief vrij spel, biedt de pedagogisch medewerker ook activiteiten aan. Kinderen kunnen zelf beslissen of zij hieraan deel willen nemen, of liever hun eigen spel of ontspanning zoeken.

Tijdens vakantieweken stellen de pedagogisch medewerkers een gevarieerd activiteitenprogramma op. Tijdens deze vakanties is er een variatie van sport, natuur, cultuur, techniek en creactieve activiteiten. Ook worden er uitstapjes georganiseerd. Kijk voor het actuele vakantieprogramma onderaan deze pagina.

Daarnaast is de BSO een uitermate veilige en leerzame setting voor kinderen om te spelen in groepsverband en te leren omgaan met anderen en zichzelf. De pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen in deze sociaal emotionele ontwikkeling. Jezelf kunnen uiten en respect voor elkaar zijn belangrijke waarden bij de BSO.

Opvangmogelijkheden BSO

Kindkracht 0/12 verzorgt buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

Buitenschoolse opvang bieden wij in de volgende pakketten aan:

 • Buitenschoolse opvang regulier pakket
  • Opvang na schooltijd (14.00 uur) tot 18.30 uur en hele dag opvang in de schoolvakanties en de aangegeven vrije dagen (incl. studiedagen) in de jaarkalenders van de scholen. 
 • Buitenschoolse opvang schoolweken pakket
  • Opvang na schooltijd (14.00 uur) tot 18.30 uur en de hele dag op de aangegeven vrije dagen (incl. studiedag) in de jaarkalenders van de scholen.
  • Geen opvang in de schoolvakanties.
 • Voorschoolse opvang
  • Opvang voorafgaand aan school, vanaf 7.30 uur. Na de voorschoolse opvang worden de kinderen vanaf de opvanglocatie naar de betreffende school gebracht
  • n.b. bij een regulier pakket met voorschoolse opvang kunt u uw kinderen vanzelfsprekend ook in de vakanties en vrije dagen van school vanaf 7.30 uur bij de BSO brengen.

Voor schooljaar 2023 - 2024 zijn de schoolvakantieweken in deze regio:

 • Herfstvakantie 16/10/2023 t/m 20/10/2023
 • Kerstvakantie 25/12/2023 t/m 05/01/2024 
 • Voorjaarsvakantie 19/02/2024 t/m 23/02/2024
 • Meivakantie 29/04/2024 t/m 10/05/2024
 • Zomervakantie 15/07/2024 t/m 23/08/2024

De buitenschoolse opvang is gesloten op de vaste Nederlandse feestdagen. Op kerstavond en oudejaarsdag is de buitenschoolse opvang vanaf 16.00 uur gesloten. In 2024 zijn al onze locaties gesloten in de week van 23 tot en met 27 december. 

Samenwerkingsverband

Kindkracht 0/12 werkt samen met de basisscholen van de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA). Om aan te sluiten bij de leefwereld van het kind en om de zelfstandigheid te bevorderen zijn onze locaties gekoppeld aan basisscholen.

De indeling is als volgt:

  School

  Locatie

  OBS Elckerlyc

  Grote Beer en Beresterk

  RKBS De Klimboom

  Grote Beer en Beresterk

  RKBS De Roelevaer

  Zonnewijzer en Beresterk

  RKBS De Kiem

  Spetters

  RKBS De Kinderbrug

  Poldersprong

Kinderen worden na schooltijd opgehaald bij school en vervoerd naar een locatie van de buitenschoolse opvang. Oudere kinderen gaan -met instemming van hun ouder(s)- zelfstandig naar de buitenschoolse opvang toe. 

Breng- en haaltijden

Wij geven er de voorkeur aan, dat u uw kind tussen 17.00 en 18.30 uur haalt en in vakanties tussen 8.15 uur en 9.30 uur brengt. Als u gebruik maakt van voorschoolse opvang kunt u uw kind vanaf 7.30 uur brengen. Dit in verband met het uitvoeren van het programma en het bewaren van de rust op de groepen. Als u uw kind eerder wilt halen of in vakanties later wilt brengen, dan vragen we u dit even door te geven aan de pedagogisch medewerkers van de groep. Indien nodig kunnen zij dan met u afstemmen over de planning van de dag.

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden