De kosten van onze kinderopvang betaalt u via een automatisch incasso. Elke 1e werkdag van de maand betaalt u hetzelfde bedrag (dus bij een schoolweken pakket worden de kosten verdeeld over 12 maanden).

Onze kinderopvangtarieven zijn gebaseerd op een regulier pakket of een schoolweken pakket.

Kinderopvangtoeslag

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer:

 • beide ouders werken;               of
 • u werkend alleenstaand bent    of
 • u een opleiding/ een traject van werk naar werk/ inburgeringscursus volgen.

Kinderopvangtoeslag is beschikbaar voor zowel kinderdagverblijf als buitenschoolse opvang (0 - 12 jaar).

De tarieven in het tarievenoverzicht (rechts bovenaan deze website te downloaden) zijn bruto tarieven, zonder teruggave van de kinderopvangtoeslag. Deze kinderopvangtoeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst en u ontvangt de maand voorafgaande aan de opvang de kinderopvangtoeslag op uw eigen rekening.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en ligt voor een eerste kind tussen de 33% en de 96%. Bij een 2e en volgende kind, liggen deze percentages tussen de 67% en de 96%. In de kinderopvangtoeslag tabel vindt u de exacte percentages per inkomen:

Kinderopvangtoeslagtabel 2024-2023

Om voor u persoonlijk uit te rekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen verwijzen wij u graag naar de online rekenmodule van de Belastingdienst. 

De overheid houdt bij de vergoeding van de kinderopvangtoeslag een maximum aantal uren aan gerelateerd aan de uren van de minst werkende ouder/verzorger. Dit is 140% van de uren van de minst werkende ouder.

Vanaf 1 januari 2023 is de koppeling aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder losgelaten. Dus over alle uren kinderopvang wordt kinderopvangtoeslag ontvangen indien beide ouders werken. 

Aanvragen kinderopvangtoeslag

Via www.toeslagen.nl kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze moet uiterlijk 3 maanden na de start van de plaatsing zijn aangevraagd. Doe deze aanvraag liefst zodra u de plaatsingsbevestiging van ons heeft ontvangen; dan ontvangt u namelijk ook op tijd de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Voor de aanvraag dient u de volgende gegevens beschikbaar te hebben:

 • Uw digiD code
 • Burgerservicenummer van u (ouders) en uw kind
 • Gegevens uit de plaatsingsbevestiging van Kindkracht 0/12:
  • Aantal uur opvang
  • Tarief kinderopvang per uur
  • LRK nummer kinderopvang (ook onder aan deze pagina te vinden)
 • Uw verzamelinkomen -> te vinden op uw aangifte inkomstenbelasting van vorig jaar; houdt rekening met eventuele wijzigingen in uw inkomen.

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met de Belastingdienst/Toeslagen.
Dat werkt zo:

 • U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan
 • Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u heeft afgenomen. Dit heet 'gegevenslevering'
 • Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen
 • U past zelf eventueel uw gegevens aan. Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner.

Tip: check ook zelf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.

Subsidieregeling Driemaster

Als u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag, dan is er specifiek voor peuteropvang (2 – 4 jaar) een subsidieregeling via de Driemaster. Deze subsidie is beschikbaar voor de lange ochtend en de korte ochtend (Peuteropstap) in de peutergroep. U heeft op het digitale inschrijfformulier keuze uit de pakketten waar ‘SUB’ achter staat. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Deze subsidie is qua hoogte ongeveer gelijk aan kinderopvangtoeslag.

U hoeft deze subsidie niet zelf aan te vragen. Bij deze regeling betaalt u de lagere nettokosten aan ons en wij ontvangen de subsidie van de Driemaster. Op de derde bladzijde van het tarievenoverzicht (rechts bovenaan deze website te downloaden) ziet u concreet per inkomensgroep wat u netto betaalt.

Om u voor deze subsidie in de juiste ouderbijdrage categorie in te kunnen delen, vragen wij u om een kopie van uw verzamelinkomen aan ons op te sturen. Dit kan een kopie zijn van de aanslag inkomstenbelasting of van de meest recente jaaropgave.

Voor meer informatie over deze subisidieregeling, kunt u contact opnemen met ons Centraal Bureau: 071-3319069.

LRK nummers (Landelijke Register Kinderopvang)

Het LRK nummer heeft u nodig voor uw aanvraag bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Hieronder ziet u een lijst met de LRK nummers.

Locatie Opvangsoort LRK nummer Adres
Zonnewijzer KDV 139194010

Pastoor Onelplein 5 - 7
2371 EZ Roelofarendsveen

BSO 161313930
Poldersprong KDV 153739563

Oud Adeselaan 52
2375 XE Rijpwetering

BSO 547442415
Grote Beer KDV 258478792

Watergang 1a
2377 BT Oude Wetering

BSO 195035203
Spetters KDV 151718106

Schoolplein 3
2371 EK Roelofarendsveen

BSO 212296553
Beresterk BSO 927608984

Sportpad 17
2371 PP Roelofarendsveen

Voor meer informatie over het Landelijk Register Kinderopvang: zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden