Missie

Kindkracht 0/12 is een professionele organisatie, waarin boven alles het kind centraal staat. Wij willen een meerwaarde zijn in de kindertijd en zijn gericht op het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Wij bieden een geborgen plaats voor kinderen, ouders en medewerkers waaruit warmte, respect en vrolijkheid straalt in een sfeervolle en natuurlijke omgeving.

 

Visie

Pedagogisch:

We zien een kind als een krachtig wezen, dat van nature wil ontdekken en ontwikkelen. We hebben een groot vertrouwen in het kind en geven kinderen de ruimte om zich te ontplooien. Ieder kind is uniek en neemt zijn of haar eigen karakter, emotionele aard en talenten met zich mee. We hebben respect voor deze eigenheid. En zien het als onze taak om deze unieke eigenschappen in een kind te herkennen en te stimuleren.

Wij staan voor onze pedagogische visie, welke door alle medewerkers uitgevoerd wordt aan de hand van ons pedagogisch beleid.

Houding: 

Wij hebben een respectvolle, zelfbewuste, open en professionele houding naar kinderen, ouders, collega’s en derden met aandacht voor het individu. We zijn gericht op samenwerking met het oog op kwaliteit en het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.

Sfeer:

Wij hebben warmte, aandacht en vertrouwen voor en in kinderen, ouders, collega’s en de (natuurlijke) omgeving, waarin wij werken en tonen hierin onze betrokkenheid.

Organisatorisch:

Wij beogen een financieel gezonde organisatie gericht op kwaliteit en ontwikkeling op alle vlakken van de organisatie.

Wettelijk:

Wij voldoen aan de gestelde normen, wetten en veiligheidseisen voor de kinderopvang. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus.

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden