Pedagogische visie

Wij zien een kind als een krachtig wezen, dat van nature wil ontdekken en ontwikkelen. We hebben groot vertrouwen in het kind en geven kinderen de ruimte om zich te ontplooien. Ieder kind is uniek. Het neemt zijn of haar eigen karakter, emotionele aard en talenten met zich mee. We hebben respect voor deze eigenheid. En zien het als onze taak om deze unieke eigenschappen in een kind te herkennen en te stimuleren. 

In onze omgang met kinderen vinden wij 6 aspecten belangrijk*:

  • Begeleiden van interactie tussen kinderen
  • Ontwikkelingstimulering
  • Informeren
  • Structuur bieden en grenzen stellen
  • Emotionele ondersteuning
  • Respect voor autonomie

*Deze aspecten komen overeen met de interactievaardigheden uit de NCKO kwaliteitsmonitor (2009).

Om goed in te kunnen spelen op de behoefte van een kind in een bepaalde ontwikkelingsfase werken wij zoveel mogelijk met leeftijdsgerichte groepen:

  • Babygroepen
  • Peutergroepen
  • BSO (verschillende leeftijdsgroepen)

Via onderstaande link (klik op de afbeelding) kunt u verder lezen in ons pedagogisch beleid: 

Observeren

Ieder kind wordt bij Kindkracht gevolgd in zijn/haar ontwikkeling. De uitkomst van deze observaties bespreken we met ouders. Op basis van de observatie en afstemming met de ouders wordt de opvang waar mogelijk aangepast aan de individuele behoeften. Wanneer kinderen opvallen in ontwikkeling of gedrag, is er de mogelijkheid om intern zorg en ondersteuning te ontvangen. Structureel zijn binnen Kindkracht hiervoor speciaal opgeleide pedagogisch coaches werkzaam. 

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden