Locatie Grote Beer

Contactgegevens

Watergang 1a
2377 BT Oude Wetering
Telefoonnummer 071-3317041
E-mail adres: grotebeer@kindkracht.nl

Voor contact met de leidinggevende kunt u dit algemene telefoonnummer of email adres van de locatie gebruiken. 
Wilt u contact met de pedagogisch medewerker op de groep van uw kind? Dan kunt u de betreffende groep direct bellen. Hieronder vindt u in het groepsoverzicht het mobiele telefoonnummer van de verschillende groepen.  

Klik hier voor informatie over de oudercommissie. 

Groepen

Locatie Grote Beer heeft 2 peutergroepen en 5 buitenschoolse opvang groepen. 

Peutergroepen

Locatie Grote Beer heeft voor de 2 - 4 jarigen alleen korte ochtend opvang voor 40 weken (Peuteropstap) in de groepen:

Kleine Beer                          06-42414274
Teddyberen 06-42414246


Meer informatie over de opvang in onze peutergroepen vindt u hier.

Bij Grote Beer is geen halve dag en hele dag opvang mogelijk voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor deze opvang kunt u terecht bij 1 van onze andere locaties.

Buitenschoolse opvang

Locatie Grote Beer verzorgt buitenschoolse opvang voor OBS Elckerlyc en RKBS De Klimboom. Naast kinderen van deze scholen zijn ook kinderen van speciaal onderwijs welkom. Wilt u dit aangeven bij inschrijving, dan kunnen we in overleg de locatie bepalen en eventuele specifieke afspraken maken.

De kinderen van de buitenschoolse opvang worden opgevangen in leeftijdsgerichte groepen. Bij de BSO van locatie Grote Beer zijn de volgende leeftijdsgroepen:  

Knuffelberen (4 - 7 jaar) 06-42414274
Troetelberen (4 - 7 jaar) 06-42414246
Pandaberen (7 - 9,5 / 10 jaar) 06-42414280
Koalaberen (7 - 9,5 / 10 jaar) 06-42414279
Beresterk (va 9,5 / 10 jaar)
locatie sportpad bij E.M.M.'21
06-17947386


Meer informatie over de buitenschoolse opvang vindt u hier.

Pedagogisch Coach

Wanneer kinderen opvallen in ontwikkeling of gedrag, is er de mogelijkheid om intern zorg en ondersteuning te ontvangen. Structureel zijn binnen Kindkracht hiervoor speciaal opgeleide pedagogisch coaches werkzaam. Meer informatie over de pedagogisch coach vindt u op deze pagina.
Marleen Stork (peutergroepen) en Tamara Rietbroek (BSO) zijn als pedagogisch coach werkzaam bij locatie Grote Beer:

Marleen Stork

marleenstork@kindkracht.nl
06 - 39381147

Tamara Rietbroek

tamararietbroek@kindkracht.nl
06 - 33003065


Informatieboekje Grote Beer

Via onderstaande link kunt u het informatieboekje van locatie Grote Beer openen. In dit boekje is allerlei praktische informatie te lezen over de opvang en werkwijze van de locatie. Dit locatieboekje is verbonden aan ons pedagogisch beleid. Meer informatie over ons pedagogisch beleid is te vinden onder de tab 'Kwaliteit'. 

Informatieboekje Kineo

"Wij bouwen aan ons nieuwe beweeg- en kindcentrum Kineo, waarin een doorgaande lijn is tussen opvang en onderwijs. Waar we als 1 team met 1 visie werken, zodat kinderen een passend en breed aanbod krijgen, in samenwerking met onder andere sport en zorg."

In Kineo gaan zes van onze locaties samenkomen: locaties Grote Beer, Beresterk en Zonnewijzer van Kindkracht 0/12 en een fusie van basisscholen Elckerlyc, de Roelevaer en de Klimboom van SSBA. Via onderstaande link kunt u het informatieboekje van Kineo openen en leest u meer informatie over het traject van beweeg- en kindcentrum Kineo. 

Op de website sportpad-in-beweging.nl leest u meer over alle ontwikkelingen rondom het Sportpad. 

Leidinggevende locatie Grote beer

In het informatieboekje van Grote Beer is te lezen welke pedagogisch medewerkers in de groepen werken. Naast de pedagogische medewerkers staat ook de leidinggevende van locatie Grote Beer altijd klaar om u of uw kind te helpen. Op de onderstaande foto kunt u zien wie de leidinggevende van locatie Grote Beer is.

José de Jong

Leidinggevende Grote Beer

E-mail sturen
© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden