Verstoppertje

Dit spel hebben alle ouders vast wel eens gespeeld. Er zijn vrijwel geen materialen nodig en het is al te spelen vanaf twee personen. Dit spel kan binnen of buiten worden gespeeld. Lekker actief bezig zijn en het heeft iets spannends!

Voorbereiding

Als dit spel nog niet eerder is gespeeld, is het handig uitleg te geven over de spelregels. Voor jonge kinderen heb je geen groep kinderen nodig om verstoppertje te spelen. Het is al spannend genoeg als u en uw kind buiten gezichtsafstand zijn. Zij vinden het vaak al heel leuk om alleen met hun vader of moeder verstoppertje te spelen; de één verstopt, de ander zoekt. Bouw het rustig op, doe het om de beurt. Laat uw kind eens naar het filmpje van Maja de Bij kijken over verstoppen:

https://www.youtube.com/watch?v=nD7c8JhKLco

Spreek af waar het gebied van verstoppen is, alleen de kamer, tuin of het hele plein. 

 

Verstoppen maar!

Eén persoon is de teller en de ander verstopt zich. ls er nog een klein aantal andere kinderen aanwezig (broertje of zusje o.i.d.)? Dan gaan die zich ook verstoppen.

Spreek de aftelplek af. Voor jonge kinderen is tot 5 of 10 tellen al genoeg of tel samen.

Op het moment dat er geteld wordt, gaat het kind/de kinderen zich binnen het afgesproken gebied verstoppen. Zodra het tellen stopt, en de teller roept: "Ik kom!" blijven alle kinderen op de plek waar ze zich bevinden en proberen ze zich zo goed mogelijk schuil en stil te houden.

Zoek, eventueel samen met uw kind, de anderen op en laat ze uit hun schuilplek komen. Wees blij en verrast natuurlijk.

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden