Solliciteer via Whatsapp

Mobiele website: Solliciteer direct via het invulscherm onderaan deze pagina.
Desktop website: Solliciteer direct via het invulscherm rechts.

 

Over Kindkracht 0/12

Kindkracht 0/12 is een warme en betrokken kinderopvangorganisatie. Al bijna 35 jaar verzorgen wij vol overgave professionele opvang voor kinderen van 0-12 jaar in de gemeente Kaag en Braassem met locaties in Roelofarendsveen, Oude Wetering en Rijpwetering.

Voor onze locatie Grote Beer in Oude Wetering en onze locatie Poldersprong in Rijpwetering zijn wij op zoek naar een pedagogisch coach voor het jonge kind met expertise op het gebied van Voorschoolse Educatie(VE) en bevlogenheid voor ontwikkelingen op het gebied van Kindcentra.   

 

Over onze visie op het kind

Het startpunt van ons pedagogisch beleid ligt bij onze visie op het kind:

Wij zien een kind als een krachtig wezen, dat van nature wil ontdekken en ontwikkelen. We hebben groot vertrouwen in het kind en geven kinderen de ruimte om zich te ontplooien.

Deze visie op het kind vormt de kern waar het pedagogisch handelen omheen gebouwd is. Meer informatie over dit pedagogisch handelen is te lezen in ons pedagogisch beleid: pedagogisch beleid Kindkracht 0/12

 

Over onze locaties

Locatie Grote Beer is gelegen in Oude Wetering naast twee basisscholen. De locatie heeft twee voorschoolse educatie (VE) peutergroepen en vier BSO groepen. Op deze locatie vangen we veel anderstalige kinderen op.

Locatie Poldersprong is gevestigd in het dorp Rijpwetering gelegen in een landelijke omgeving met een babygroep, twee VE peutergroepen en twee BSO groepen. De locaties zijn kleinschalige opvanglocaties met een hoge betrokkenheid van de teams en de ouders. 

Beide locaties zijn met de nabijgelegen basisscholen in ontwikkeling om te komen tot een gezamenlijk kindcentrum. De teams zitten midden in het proces om vanuit één visie te gaan werken en als één team een goed en passend aanbod voor alle kinderen uit de wijk te verzorgen. Als pedagogisch coach van de kinderopvang werk je met het onderwijs samen zowel in de dagelijkse praktijk als in de interne zorgteams, waarbij het kind als uitgangspunt wordt genomen.

 

Over de vacture

Vanwege het toekomstige pensioen van de huidige pedagogisch coach zijn we op zoek naar een pedagogisch coach voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Je werkt daarbij ook samen met de pedagogisch coaches van andere locaties van Kindkracht 0/12 en de pedagogisch coach voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het is een dynamische functie met verschillende (pedagogische) onderdelen:

 • Pedagogische kwaliteit in zorg en uitvoering:

Als pedagogische coach draag je verantwoordelijkheid voor de uitvoering van ons pedagogisch beleid. Je bent een belangrijke spil om het pedagogische geheel rondom de kinderen op groeps- en individueel niveau kwalitatief te borgen. Het uitgangspunt is, dat ieder kind welkom is en we passende kinderopvang bieden in aansluiting op passend onderwijs. Je hebt oog voor wat nodig is voor een kind en kunt dit in een breed perspectief begeleiden; met respect voor ieders waarden en normen. Hiervoor is inzicht in oorzaken, processen, vermogens van kinderen, van ouders en van pedagogisch medewerkers nodig. Je hebt een regierol in het inzetten van deze benodigde ondersteuning en coaching en stemt dit af met de betrokkenen. Afhankelijk van de vraag bied je die zelf of zet je daarvoor andere deskundigen in vanuit de samenwerking met onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdhulpverleningsorganisatie GO!voorjeugd.

 • Pedagogische kwaliteit voor het jonge kind in ontwikkeling:

Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de pedagogische kennis, vaardigheden en kwaliteit op beleidsniveau en op groepsniveau. Een belangrijke tool hierin is coaching en advisering van de pedagogisch medewerkers via coaching on the job, coachen met beelden en advisering vanuit hulpvragen. Je bent medeverantwoordelijk voor het pedagogische beleid op onze babygroepen en VE peutergroepen. Voor deze verschillende doelgroepen lopen ontwikkeltrajecten bij Kindkracht 0/12 of Kindcentra breed, waarin je een actieve rol vervult voor jouw locaties en/of doelgroep. Ook organiseer en geef je intern trainingen gericht op pedagogische onderwerpen.

Verder verwerk je zelfstandig gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering. Je kan deze gegevens analyseren, voortgang bespreken en knelpunten signaleren. Vervolgens stel je adviezen op ter verbetering van het gevoerde beleid.

Direct reagerenEen beeld van de werkzaamheden:

 • Observeren en begeleiden van kinderen en de afstemming met pedagogisch medewerkers en ouders hierover.
 • Coachen van pedagogisch medewerkers zowel in de begeleiding van kinderen als op het gebied van groepsprocessen
 • Pedagogische bijdrage aan het werkoverleg
 • Het voeren van de kindbesprekingen
 • Coachen met videobeelden
 • Contacten met en aansluiten bij overleggen met zorgverleners/ ketenpartners, bijvoorbeeld het interne zorgteam en/of het ondersteuningsteam
 • Warme overdracht naar de basisschool
 • Contacten met (anderstalige) ouders
 • Advisering over en betrokkenheid bij de verbetering van de pedagogische kwaliteit
 • Afstemmen en sparren met de leidinggevende van de locatie
 • Afstemming en intervisie met pedagogisch coaches binnen Kindkracht 0/12
 • (mede) organiseren en aanbieden van interne themabijeenkomsten en/of trainingen

Wat vraagt dit van jou:

 • Passie voor ontwikkeling en een brede pedagogische kennis van het jonge kind en dit ook willen en kunnen uitdragen
 • Kennis en ervaring met Voorschoolse Educatie (VE) en meertaligheid
 • Affiniteit met anderstalige ouders
 • Ervaring in begeleiden en motiverend coachen (met beelden)
 • Goede communicatieve vaardigheden, waarbij een belangrijk onderdeel is dat je respectvol en betrokken in gesprek kan gaan met een ouder en/of een collega van de groep
 • Je bent sterk in samenwerken en verbinden en kan zelfstandig werken
 • Je bent flexibel in denken en doen; door ontwikkelingen in de samenwerking met het onderwijs kan de functie in gezamenlijk overleg op termijn een andere vorm krijgen.
 • Je hebt een op de functie gerichte opleiding (HBO) met een pedagogische inslag.

(zie https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/kwalificatie-eis_pedagogisch_beleidsmedewerker-coach.pdf voor de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker-coach in de kinderopvang).

Wat kun je van ons verwachten:

 • Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang 2021-2022 (€2.964 en €3.999 op basis van 36 uur in schaal 9 van de CAO Kinderopvang, afhankelijk van jouw ervaring en achtergrond)
 • Een uitdagende pedagogische functie met een breed takenpakket
 • Een inspirerende, slagvaardige, positieve en warme werkomgeving met korte lijnen
 • Veel mogelijkheden voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.

 

 

 

 

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct! 

 • Via het invulscherm op deze pagina kun je meteen je sollicitatiebrief schrijven en je CV uploaden.
 • Of mail je sollicitatiebrief en CV naar: info@kindkracht.nl t.a.v. Kim Verdel.
 • Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je terecht bij de leidinggevende van Grote Beer; José de Jong (josedejong@kindkracht.nl of tel: 071-3317041) of Thea van der Weijden (theavanderweijden@kindkracht.nl)

Deze vacature loopt tot en met 29 januari 2023, maar we kunnen natuurlijk niet wachten op jouw reactie!

 

Direct reageren© copyright 2023 - Alle rechten voorbehouden